Sakrament pokuty

 

Sakrament pokuty

"Weźmijce Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22-23).

Tymi słowami Pan Jezus ustanowił po swoim zmartwychwstaniu Sakrament pokuty i pojednania, udzielając Apostołom i ich prawomocnym następcom władzy odpuszczania grzechów.

Wszystkie świadome, dobrowolne i ciężkie przekroczenia prawa Bożego muszą zatem być poddane władzy sędziowskiej ustanowionej przez samego Chrystusa w Kościele katolicki, czyli muszą być szczegółowo wyznane przed upoważnionym następcą Apostołów, to jest biskupom lub kapłanom.

 

Kilka pomocnych rzeczy odnoście Sakramentu pokutyhttp://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Pokuta_i_Pojednanie

 

WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI

Konieczne jest, by każdy przystępujący do tego sakramentu, przygotował się przez wypełnienie wszystkich warunków dobrej spowiedzi.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o dobre przygotowanie do spowiedzi i jej przeżycie. 

"Tylko Duch Święty daje nam prawdziwe rozeznanie naszej świętości i grzeszności. Proś Go pokornie o to".

 

1. Rachunek sumienia - przypomninie sobie wszystkich grzechów popełnionych od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.

"Poznanie samego siebie jest możliwe dzięki łasce Bożej, dobrej, pokornej woli człowieka, skorzystania z Pisma św.(np. Mt 5-7 rodz.; Mt 25,41-46; 1 Kor 5, 10n; 1 Kor 13; Gal 5, 19-21; Rz 1, 29-31; Kol 3, 5-8; 2 Tym 3, 2-5.) lub gotowych rachunków sumienia”.

Polecane rachunki sumienia:

http://www.spowiedz.pl/rach5.htm

https://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Pokuta_i_Pojednanie/Pomoc-w-rachunku-sumienia/

 

2. Żal za grzechy - "autentyczny ból duszy, smutek (nawet płacz) z powodu zła, które popełniłem względem Boga, człowieka i świata”.

3. Mocne postanowienie poprawy - "jest naturalną konsekwencją prawdziwego żalu. Kto doświadczył niszczącej siły zła i widzi jego skutki, nie chce już żyć tak, jak dotąd".

4. Szczera spowiedź - "wierząc w miłosierdzie Boże przed kapłanem wyznaję wszystkie grzechy, co do ilości i jakości”.

5. Zadośćuczynienie Bogu i ludziom.

a) wypełnienie zadanej pokuty - nie odkładamy jej na bliżej nieokreślony czas, ale jak najszybciej wypełniamy z należną pobożnością. Należy wypełnić ją przed rozpoczęciem przygotowania do kolejnej spowiedzi św.;

b) wynagrodzenie wyrządzonych krzywd - "wynagradzam krzywdy, które uczyniły moje grzechy Bogu i ludziom: zniszczenia naprawiam, rzeczy skradzione oddaję, podejmuję dodatkowe modlitwy czy umartwienia”.

 

Dziękczynienie Bogu za Jego miłosierdzie.

"Bożej sprawiedliwości okazuję wdzięczność, że On nie ukarał mnie wiecznym potępieniem, a Bożej dobroci dziękuję, że dała mi kolejną szansę na zmianę dotychczasowego grzesznego życia”.

 


 

Przypominamy, że zgodnie z sugestią Papieskiej Rady ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w naszym kościele nie spowiadamy podczas sprawowania Mszy św.

 

Papieska Rada zwraca uwagę, aby wierni bez przeszkód słuchali Słowa Bożego i w pełni włączali się w sprawowaną Liturgię Eucharystyczną, co nie jest możliwe, gdy podczas Mszy św. przystępują do spowiedzi.

 


 

Okazja do spowiedzi św. - pół godziny przed każdą mszą św.

Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie chwilę przed mszą św.

 


 

Ponadto spowiedź odbywa się w konfesjonale stałym w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

Dyżur pełniony jest od poniedziałku do piątku: w godzinach 9:00 - 10:30 i 15:00 - 16:30, a w soboty: w godz. 9:00 - 10:30.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
43-400 Cieszyn
ul. Gen. Józefa Hallera 122
Nr konta parafialnego:
90 8113 0007 2001 0175 4584 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałek: 16.00 - 17.00

Środa: 16.30 - 17.00

Sobota: 9.00 - 10.00

W sprawach nagłych - prosimy o kontakt telefoniczny: 33 857 70 62 lub 798 587 697.