Komunia Św.

Wczesna Komunia św. 

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE
ODNOŚNIE PRZYGOTOWANIA DZIECI DO WCZESNEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

 

Wczesną Komunię Świętą przyjmuje dziecko w szóstym roku życia.

Do wczesnej Komunii św. mogą być dopuszczone dzieci, których rodzice żyją wiarą na co dzień, dają świadectwo głębokiej wiary własnym życiem i faktycznie wychowują swoje dzieci w wierze. Decyzję o dopuszczenia dziecka do wczesnej Komunii św. podejmuje proboszcz parafii zamieszkania dziecka tylko wtedy, gdy jest pewien o spełnieniu wyżej wymienionych kryteriów.

Przygotowanie dzieci do wczesnej Komunii św. trwa dwa lata - obejmuje dzieci pięcioletnie i sześcioletnie.

Miejscem przygotowania dzieci do wczesnej Komunii świętej jest zarówno parafia, jak i przedszkole lub szkoła.

Na początku pierwszego roku przygotowania, rodzice zgłaszają pragnienie przygotowania dziecka proboszczowi parafii miejsca zamieszkania, który podejmuje decyzję o rozpoczęciu przez dziecko formacji, a następnie decyduje o dopuszczeniu do przyjęcia Komunii św.

Rodzice uczęszczają z dziećmi na katechezę parafialną i dopełniają przygotowanie swojego dziecka przez katechezę domową.

Formacją objęci są również rodzice, którzy zobowiązują się do uczestnictwa w organizowanych dla nich spotkaniach, konferencjach i dniach skupienia.

Proboszcz parafii dziecka nawiązuje kontakt z katechetą przedszkolnym i szkolnym, informując o przygotowaniu dziecka do wczesnej Komunii św. i zasięgając opinii w tej sprawie.

Uroczystość Wczesnej Komunii św. odbywa się w III niedzielę maja na mszy św. o godz. 9.00.


I Komunia św.

 Do I komunii św. przygotowują się dzieci od pierwszego etapu edukacyjnego. Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się w klasie III szkoły podstawowej obejmuje:

- katechezę w szkole;

- spotkania formacyjne dla dzieci w Parafii;

- formację i przygotowanie duchowe dla rodziców i całej rodziny.

 

Pierwszymi i najważniejszymi katechetami dziecka są rodzice. To dla nich w parafiach organizowane są spotkania, które mają im pomóc we właściwym towarzyszeniu dzieciom w dojrzewaniu do pełnego uczestnictwa we mszy św. Jest to także okazją do osobistego pogłębienia, a nawet powtórnego nawiązania relacji z Jezusem Eucharystycznym. Warto w tym miejscu przywołać słowa św. Jana Pawła II z Jego „Listu do dzieci”: „Każdy chłopiec i dziewczynka z katolickiej rodziny zna dobrze to przeżycie: Pierwsza Komunia Święta jest wielkim świętem rodziny. W tym dniu razem z dzieckiem przyjmują zazwyczaj Eucharystię także jego rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina i chrzestni, a niekiedy także nauczyciele i wychowawcy.” (Jan Paweł II, List do dzieci, Watykan 1994).

 

Uroczystość I Komunii św. odbywa się w III niedzielę maja na mszy św. o godz. 11.30.

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
43-400 Cieszyn
ul. Gen. Józefa Hallera 122
Nr konta parafialnego:
90 8113 0007 2001 0175 4584 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałek: 16.00 - 17.00

Środa: 16.30 - 17.00

Sobota: 9.00 - 10.00

W sprawach nagłych - prosimy o kontakt telefoniczny: 33 857 70 62 lub 798 587 697.