Bierzmowanie

Bierzmowanie "to świadomy, dojrzały wybór człowieka pragnącego iść przez całe życie w przyajźni z Jezusem Paniem i Bogiem, wierzać, że do tego potrzebny jest mu Duch Święty".

 

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo chrztu;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii lub w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii.
Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w Parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej Parafii, po otrzymaniu pisemnej zgody swojego księdza Proboszcza.
 
Formacja przed przyjęciem Bierzmowania:
- systematyczny udział w katechezie;
- udział w spotkaniach formacyjnych w małej grupie (na początku przygotowania kandydat otrzymuje zakres obowiązków i harmonogram przygotowania).
 
Kandydat musi się także wykazać odpowiednim zasobem wiedzy religijnej.
 
Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Sakrament, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (Kan. 879).
 
Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne (Kan. 889).
 
Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem (Kan. 892).
 
Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (Kan. 893).
 
Świadkiem bierzmowania może być osoba, która spełnia wymagania chrzestnego [patrz chrzest].

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
43-400 Cieszyn
ul. Gen. Józefa Hallera 122
Nr konta parafialnego:
90 8113 0007 2001 0175 4584 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałek: 16.00 - 17.00

Środa: 16.30 - 17.00

Sobota: 9.00 - 10.00

W sprawach nagłych - prosimy o kontakt telefoniczny: 33 857 70 62 lub 798 587 697.