Rada Parafialna

Parafialne Rady

 

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 PKP, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy Proboszczowi jak własnemu pasterzowi Parafii, w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie Parafii.

Ks. Wołpiuk Andrzej

Ks. Danek Paweł

Fornal Łucja

Konieczny Katarzyna

Legierska Katarzyna

Macura Ryszard

Matuszny Jakub

Matuszyk Iwona

Tomica Adam

Wajdzik Elżbieta

Zoń Danuta

 

Parafialna Rada ds. Ekonomicznych

Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych jest organem doradczym Proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi), z zachowaniem postanowień kan. 532 KPK.

Ks. Wołpiuk Andrzej

Olszar Emanuel

Paprota Wiesław

Szkaradnik Tomasz

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
43-400 Cieszyn
ul. Gen. Józefa Hallera 122
Nr konta parafialnego:
90 8113 0007 2001 0175 4584 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Poniedziałek: 16.00 - 17.00

Środa: 16.30 - 17.00

Sobota: 9.00 - 10.00

W sprawach nagłych - prosimy o kontakt telefoniczny: 33 857 70 62 lub 798 587 697.